Україна підписала три конвенції Ради Европи

13 Квітня 2018 15:43

Україна підписала у Копенгагені три євроконвенції та один протокол.

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів (CETS No.205), яка є першим обов’язковим міжнародно-правовим інструментом, що забезпечує загальне право на доступ до офіційних документів державних органів. Обмеження на право доступу дозволяється встановлювати тільки для захисту окремих інтересів, таких як національна безпека, оборона чи особисте життя.

У Конвенції містяться мінімальні стандарти, які необхідно застосовувати при обробці запитів щодо доступу до офіційних документів (форма запитів та збори у зв’язку з доступом до офіційних документів), а також процедура перегляду прийнятих рішень.

Також підписано Європейську конвенцію про вручення за кордоном документів у адміністративних справах (ETS No.094). Конвенція створює правову базу для взаємної допомоги під час видачі документів, що відносяться до адміністративних питань. Однак сторони можуть розповсюджувати застосування Конвенції на податкові справи та на будь-які судові розгляди правопорушень, покарання за які не входить до юрисдикції його судових органів.

Україна схвалила Європейську конвенцію про отримання за кордоном інформації та доказів у адміністративних справах (ETS No.100). Сторони зобов’язуються надавати одна одній взаємну допомогу з адміністративних питань. Кожна cторона призначає один орган центральної влади, який повинен направляти запити про допомогу, і інший, який повинен їх отримувати і виконувати. Запит може стосуватися інформації про законодавство, інструкції і звичаї, факти і документи, а також докази для використання в суді. При певних умовах сторони можуть отримувати докази з адміністративних питань безпосередньо через своїх дипломатичних або консульських представників.

Окрім того, підписано Протокол, що вносить зміни до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб (CETS No.222). Метою протоколу є модернізація Додаткового протоколу (ETS № 167) з урахуванням еволюції міжнародного співробітництва в справі передачі засуджених осіб з моменту його вступу в силу в червні 2000 року.

Джерело: ukrainеpravo.com.