Допомогу сім’ям з дітьми виплачуватимуть по-новому

6 Грудня 2018 00:34

Постановою Кабінету міністрів України № 996 від 28 листопада 2018 р. внесені зміни до «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Із 1 січня 2019 року призначається допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику (далі – законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або кілька видів таких захворювань, станів.

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, органу соціального захисту населення законний представник за наявності паспорта подає такі документи:

– заява, що складається за відповідною формою;

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі – довідка про захворювання дитини).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається незалежно від одержання інших видів державної допомоги:

– з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення;

– на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців.

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

У разі, коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, призупиняється у разі:

– тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

– влаштування хворої дитини на повне державне утримання в разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– нездійснення догляду за хворою дитиною.

Контроль за фактом здійснення догляду за хворою дитиною здійснюється в межах повноважень працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Джерело: 7d.rv.ua