Банкам запропонували нові ліцензійні правила

24 Липня 2018 11:36

Національний банк оприлюднив проект Положення про ліцензування банків, який замінить чинну постанову № 306 від 2011 року.

Підготовка цього документа обумовлена ​​необхідністю приведення норм про ліцензування банків у відповідність до законодавства ЄС і стандартами Базельського комітету з банківського нагляду, повідомили в НБУ.

У проекті Положення переглянуті підходи до регулювання більшості процесів ліцензування. У неї закладено максимально можливий перехід від формалістичного принципу в підході до ліцензування до сутнісного і ризик-орієнтованого.

Це повинно дозволити НБУ перейти до комплексного ризик-орієнтованого нагляду за банками і впровадження процесу наглядових перевірок та оцінки.

Документ перебудовує критерії оцінки ділової репутації та професійної придатності керівників, репутації і фінансового чи майнового стану власників банків, здатності банку здійснювати свою діяльність з урахуванням бізнес-моделі і профілю ризиків в його діяльності та інших факторів, що впливають на банк.

В основу функціонального поновлення правового регулювання ліцензування банків, передбаченого проектом Положення, покладені наступні принципи:

  • економічної обгрунтованості вимог до банків, їх власників та керівників;
  • пропорційності адміністративних вимог і регуляторних цілей, які досягаються шляхом встановлення таких вимог;
  • комплексного аналізу ризиків банку і його власників при ухваленні рішення щодо банку;
  • підвищення ролі і відповідальності самого банку в моніторингу дотримання ним, його власниками і керівниками ліцензійних умов;
  • максимально можливого спрощення формальних вимог до заявників з дотриманням принципу обґрунтованого сумніву, при наявності якого з окремих питань регулятор має право запросити додаткову інформацію та документи;
  • права заявника надати регулятору додаткові пояснення і документи по можливості прийняття негативного рішення щодо нього;
  • поєднання принципу колегіального прийняття рішень Національного банку з ключових питань діяльності банку та оперативного вирішення більш простих питань шляхом прийняття рішення уповноваженими особами регулятора.

Виконання вимог проекту Положення в разі його прийняття буде обов’язковим для банків.

НБУ очікує зауваження банкірів до документа до 17 серпня.

 


Вподобайте Рідна Дніпропетровщина у Facebook :
facebook.com/RidneDnipro
Рідна Дніпропетровщина Микола Томенко  Рідна Дніпропетровщина у Фейсбук


Джерело: svidok.online